|  

Náhradní plnění - novelizace pro rok 2017, 2018

Zákaznická linka 841 111 138

Náhradní plnění - změny zákona vstoupily v platnost

V dnešních dnech dochází k přelomovým změnám u tzv. náhradního plnění. Současně MPSV dne 26.09.2017 potvrdilo své původní stanovisko ze dne 13.08.2013 a to, že přefakturace náhradního plnění nepředstavuje legální způsob plnění zákonné povinnosti ...

Oficiální stanovisko MPSV ve věci přefakturace náhradního plnění.

Platí tedy, jak jsme Vás opakovaně (již od roku 2012) na našich stránkách informovali, že náhradní plnění, při němž skuteční dodavatelé fakturují své zboží přes zaměstnavatele osob se zdravotním postižením za účelem, aby se tak jejich zákazníci (firmy s více než 25-ti zaměstnanci) vyhnuly povinnosti odvodu invalidní daně (tzv. PŘEFAKTURACE náhradního plnění)  je NELEGÁLNÍ - navzdory tvrzení některých dodavatelů. Detailní informace naleznete zde. Na tuto skutečnost - od roku 2011 již poněkolikáté, reagují zákonodárci změnou platné legislativy, která má této nechtěnné praxi snad již definitivně zabránit. Zveřejněním ve Sbírce zákonů vstoupila dne 01.10.2017 v platnost průlomová novelizace Zákona O Zaměstnanosti (č.206/2017 Sb.), která v §81 zavádí elektronickou evidenci náhradního plnění, jenž usnadní odhalování a trestání konkrétních hříšníků. Co umožní ...

Změny platí zpětně, důsledky pocítíme již v letošním roce

do 60-ti dnů od 01.10.2017 bude nutné veškeré doklady v rámci náhradního plnění vystavené od začátku roku 2017 přihlásit do systému. Novelizace zákona totiž byla přijata se zpětnou účinností, aby se na ni spekulanti nemohli připravit předem.

Snadná odhalení přefakturací

z elektronické evidence faktur konkrétního zaměstnavatele zdravotně postižených bude snadné zjistit, kolik různých oblastí (různých číselných řad dokladů) bylo přes něj, v rozporu s jeho reálným předmětem podnikání, fakturováno. Rozdíl mezi přijatými a vydanými fakturami bude shodný s provizí za přefakturaci a ta se projeví i v hospodářském výsledku.

Zpřesnění reálných objemů náhradního plnění

řada firem a úřadů si až dosud uplatňovala náhradní plnění sama, aniž by získala nějaká písemná potvrzení od zaměstnavatelů zdravotně postižených (prakticky většina subjektů elektronických tržišť) získala. I to bude minulostí.

Konec překračování zákonných objemů

řada zaměstnavatelů zdravotně postižených, z důvodu minimální provize (5-6%) za přefakturaci (která jim zpravidla nepokryla ani jejich náklady) - musela dosud až několikanásobně překračovat svůj maximální objem náhradního plnění a to tak, že jej poskytla více firmám - obchodním partnerům - v odlišných oblastech, aniž by se to vzájemně nedozvěděli. Ti tak ani neměli tušeni, že jsou sami podvedeni a svým odběratelům toto náhradní plnění aktivně nabízeli. Existuje proto reálné riziko, že taková náhradní plnění budou dodatečně zneplatněna. (Jakou asi reálnou kontrolu má dodavatel kancelářských potřeb nad všemi fakturami bezpečnostní agentury, jejímž jménem svých odběratelům nabízí přefakturaci?)

Neplatná výběrová řízení a smlouvy

v důsledku omezení kapacity náhradního plnění a zásadních legislativních změn zanikne většina dosud sjednaných smluv či uzavřených výběrových řízeních, neboť tyto nové skutečnosti zasáhnou do možností všech zaměstnavatelů více než 50% osob se zdravotním postižením.

Významné omezení kapacity náhradního plnění

v následujícím roce má bohužel současně dojít k významnému omezení celkového objemu náhradního plnění ze 36-ti násobku průměrné mzdy na pouhý 28-ti násobek, což představuje snížení celkové dostupné kapacity až o 22% - téměř o 1/4!

Dodavatelé nebudou své odběratele informovat, že jejich náhradní plnění je nyní už se 100% jistotou toxické, nebo že žádné náhradní plnění (i přes uzavřené smlouvy) nezískají, protože by se sami vystavili problémům. Aby bylo možné předejít finančním postihům, doporučujeme sjednání dodatečných písemných dodatků se všemi reálnými dodavateli (nikoliv jen se zaměstnavateli postižených, kteří v případě, že se objeví problém snadno zaniknou), aby v případě, že jejich náhradní plnění bude zneplatněno kdykoliv v budoucnosti, aby uhradili i případné sankce. Upozorňujeme, že počet podvedených odběratelů s finančním postihem dramaticky narůstá a lze předpokládat, že nikdo dobrovolně na veřejnosti nevystoupí, že v důsledku obcházení zákona musel do státní poklady zaplatit tučnou pokutu.

Bližší informace budeme průběžně zveřejňovat. Poslední aktualizace proběhla dne 06.10.2017