|  

Přefakturace a zneužívání náhradního plnění

Zákaznická linka 841 111 138
Náhradní plnění - zneužívání zákona

Náhradní plnění - zneužívání zákona

Nejčastější formou obcházení zákona o zaměstnanosti je přefakturace náhradního plnění, při níž komerčně silná (zdravá) společnost prostřednictvím zaměstnavatelů více než 50% zdravotně postižených, vystavuje své doklady odběratelům, aby je tak zbavila povinnosti odvádět státu tzv. invalidní daň.

Zaměstnavatelé zdravotně postižených, jejichž jménem jsou tyto doklady vystavovány, se na plnění zakázek (které nikterak nesouvisí s jejich předmětem podnikání) nepodílí - pouze zde figurují na hlavičkách dokladů. Za tuto „službu“ jim náleží odměna, která se pohybuje mezi 3-mi až 12-ti %, o níž se dodatečně navýší hodnota fakturovaných dokladů - cena zboží.

Od počátku roku 2012, kdy skokově provize vzrostla až na 12%, došlo k dramatickému propadu, protože se objevilo značné množství zaměstnavatelů postižených, kteří se nově již výhradně specializují na poskytování náhradního plnění  - ve velkém. Nemají žádné náklady (nic neprodukují, nic nevytváří) ani žádné ohledy. Mají jediný cíl, co nejrychleji si na tomto nešvaru namastit kapsy, než na to někdo přijde nebo se upraví pravidla hry. Vyfakturují cokoliv a v jakémkoliv objemu.

Uvedené skutečnosti mají vliv i na chování ostatních (dříve poctivých) zaměstnavatelů. Z původně výrobních firem - zaměstnavatelů osob s postižením se nově stávají draví obchodníci, kteří (dle výkazu zisku a ztrát) se často spokojí i s 3 % odměnou, neboť reálné uplatnění svých vlastních výrobků či služeb chápou v důsledku přefakturace jako stále obtížnější. Jak mají konkurovat často nadnárodním firmám s takřka neomezeným kapitálem, kteří přes své „obchodní partnery“ nabízí „totéž“ náhradní plnění, že?

Přefakturace náhradního plnění je formou obcházení zákona, která má za následek enormní daňové úniky. Je ostře v rozporu se zákonem i dobrými mravy a bez ohledu na lživá tvrzení mnoha firem, které na tomto systému parazitují, Vám říkáme narozdíl od těch, kteří na svých www stránkách raději zarytě mlčí, pravdu.

 

Schéma, princip obcházení §81 zákona č.435/2004 sb. O zaměstnanosti formou přefakturace

 

Schéma popisuje úlohy a role zúčastněných subjektů v rámci přefakturace

 

KDO RISKUJE

Postih riskuje pouze a jen firma (odběratel), která si takové náhradní plnění přihlásí u státu, s cílem dosažení vlastní úlevy na dani (v rozporu se zákonem). Nejslabším článkem je pak zaměstnavatel osob se zdravotním postižením, kterému nebude těžké prokázat účast na obcházení zákona (na daňovém úniku) a paradoxně jediný, kdo může být klidný, je skutečný dodavatel, který přefakturaci sám zprostředkovává a na ni profituje nejvíce. Zákon o něm totiž vůbec nehovoří.

Chcete se nás na cokoliv zeptat, potřebujete poradit? Kontaktujte nás na tel: 603 118 519. Zdarma poradíme, na co si dát pozor.

Děkujeme všem osobám i firmám, které se na obcházení zákona nepodílí!