ZVÝŠENÍ CEN PAPÍRU

V letošním roce dodavatelé již pošesté v krátké době oznámili, plošné a poměrně dramatické navýšení cen papírů a papírenských výrobků (leden, duben, srpen, říjen, listopad 2018 a nově i leden 2019). Lze také očekávat, že podobný trend (minimálně v Evropě) bude i nadále pokračovat. Jinými slovy došlo u některých papírů došlo k nárůstu nákupní ceny od začátku roku i o více než 9,- Kč na 1 balíčku.

Ke zdražování dochází z důvodů zvýšení cen vstupních surovin (buničiny), rostoucí míry inflace, celosvětového poklesu poptávky po papíru a s ním související nižší ziskovosti producentů papírů.

Podle reakcí ostatních velkoobchodů bude s ohledem na pokračující vývoj toto zdražení nutné z větší části promítnout do cen koncových spotřebitelů. Není proto otázkou zda přistoupí ke zvýšení cen, jako spíše termínu, kdy k tomu dojde (například vzhledem ke stávajícím skladovým zásobám).

image_placeholder.png