ZVÝŠENÍ CEN PAPÍRU

V letošním roce dodavatelé již poněkolikáté v krátké době oznámili, plošné a poměrně dramatické navýšení cen papírů a papírenských výrobků. Pokračuje tak trend z loňského roku, kdy došlo k opakovanému zdražení hned 6x  (leden, duben, srpen, říjen, listopad). Lze navíc očekávat, že podobný trend (minimálně v Evropě) bude i nadále pokračovat. U některých značek kopírovacích papírů došlo k nárůstu nákupní ceny od začátku loňského roku o více než 10,- Kč na 1 balíčku.

Ke zdražování dochází z důvodů zvýšení cen vstupních surovin (buničiny), rostoucí míry inflace, celosvětového poklesu poptávky po papíru a s ním související nižší ziskovosti producentů papírů. To se promítá i do cen ostatních papírenských výrobků, například hygieny.

Podle reakcí ostatních velkoobchodů bude s ohledem na pokračující vývoj nutné z větší části promítnout toto zdražení i do cen koncových spotřebitelů. Není proto otázkou zda přistoupí ke zvýšení cen, jako spíše termínu, kdy k tomu opět dojde (například vzhledem ke stávajícím skladovým zásobám).

I nadále se snažíme držet nízkou cenu této komodity a alespoň vždy u jedné značky kopírovacího papíru, ručit mimořádně zajímavé podmínky.

image_placeholder.png