AKTUÁLNÍ KAUZA

Na příkladu společnosti První chráněná dílna lze pozorovat, že řada odběratelů stále neprověřuje své dodavatele a nezajímá se, čím se lidé se zdravotním postižením ve skutečnosti v těchto firmách zabývají. Často proto netuší, zda tito „novodobí zaměstnavatelé postižených“ mají pro své zaměstnance vůbec nějaké reálné uplatnění. Nezajímají se v jakých podmínkách pracují, zda dostávají od svého zaměstnavatele zaplacenou reálnou mzdu či pouhý „poplatek“ za nechození do práce, ani jiná etická či morální hlediska,  na kterých v obecné rovině lpí, ale v případech, kdy z něj plyne vlastní prospěch, se nad nimi evidentně nepohoršují.

Věříme, že s medializací podobných kauz, kterých se takto neočekávaně mohou vynořit desítky, si lidé, i s ohledem na právní odpovědnost, konečně uvědomí, koho podporují a přestane být tak konečně zásadní jak „ušetřit“ peníze na odvodu invalidní daně do státního rozpočtu za cenu bezprecedentní podpory neférového jednání a spekulace. Kdo z nás má jistotu, že se jeho zdravotní stav nezmění a nebude jednou sám v roli osoby se zdravotním postižením, která nebude moci najít seriózního zaměstnavatele, který by neparazitoval na státních dotacích a náhradním plnění? Lze se spolehnout, že jí nabídne práci nadnárodní firma, která žádného invalidu nezaměstnává, ale jejich jménem fakturuje své zboží se značným ziskem přes bílé koníky – nepoctivé zaměstnatele zdravotně postižených formou náhradního plnění …?

Kauza první chráněné dílny - zneužívání OZP?
Kauza první chráněné dílny - zneužívání OZP?

Uvidíme jak se celá situace ohledně jmenované firmy vyvine a doufáme, že se ji podaří nějakým uvěřitelným způsobem vyvrátit současná podezření, která rezonují z médií. Skutečnost, že jediná firma dokáže působit v desítkách naprosto rozdílných druhů podnikání a ve všech patřit papírově k nejlepším, podobným pochybnostem nahrává. Rádi bychom v této souvislosti poděkovali všem, kteří si své dodavatele důkladně prověřují a na obcházení zákona se nepodílí. Věříme totiž, že i firmy jako my, mohou směle konkurovat největším firmám v oboru a současně si zachovat svoji tvář. Zvláště pro tyto partnery dokážeme být silným a přitom férovým partnerem, což se o mnoha dodavatelích v současnosti říci nedá. Jedině podporou tuzemských podnikatelů a poctivých firem máme šanci na lepší zítřky.