|  

Náhradní plnění - novelizace pro rok 2017, 2018

Zákaznická linka 841 111 138

Náhradní plnění - změny zákona vstoupily v platnost

U náhradního plnění dochází aktuálně k přelomovým změnám (nové znění příslušného zákona naleznete zde). Dne 26.09.2017 Ministerstvo práce a sociálních věcí potvrdilo navíc své původní stanovisko ze dne 13.08.2013, ve kterém uvádí, že přefakturace náhradního plnění (při níž "zdravé" firmy vystavují přes zaměstnavatele zdravotně postižených jen doklady) nepředstavuje legální způsob plnění zákonné povinnosti ... Je tedy zjevné, že stávající úprava zákona zcela jednoznačně míří do černého ...

Oficiální stanovisko MPSV ve věci přefakturace náhradního plnění.

O tom svědčí i způsob jakým byla přijata. Vstoupila sice v platnosti až 01.10.2017, ale se zpětnou účinností - od 01.01.2017. Už nyní je proto zřejmé, že velká řada podvedených odběratelů žádné náhradní plnění nezíská, anebo i pokud získá, bude ve skutečnosti výhodnější se k němu vůbec nepřihlásit neboť v mnoha případech je poskytováno formou nelegální přefakturace. Pokud dodavatelé fakturovali zboží přes zaměstnavatele osob se zdravotním postižením jen za účelem náhradního plnění - aby se jejich odběratelé (firmy s více než 25-ti zaměstnanci) vyhnuly povinnosti odvodu invalidní daně, jedná se v podstatě o daňový únik. Detailní informace naleznete zde. Na přefakturaci navíc od roku 2012 již poněkolikáté, reagují zákonodárci právě změnou legislativy, která má této nechtěnné praxi snad nyní již definitivně zabránit.

Zveřejněním ve Sbírce zákonů vstoupila dne 01.10.2017 v platnost průlomová novelizace Zákona O Zaměstnanosti (č.206/2017 Sb.), která v §81 zavádí elektronickou evidenci náhradního plnění, jenž usnadní odhalování a trestání konkrétních hříšníků. Co umožní ...

Změny platí zpětně, důsledky pocítíme již v letošním roce

nově vznikla povinnost, abychom veškeré doklady vystavené po datu 01.10.2017 v rámci náhradního plnění přihlásili do elektronické evidence a to nejpozdějí do 30-ti dnů od data jejich uhrazení. Současně máme 60 dnů na to, abychom přihlásili i veškeré zbylé doklady v rámci náhradního plnění vystavené od začátku roku 2017. Jak jsme uváděli, novelizace byla přijata se zpětnou účinností, aby se nemohli spekulanti připravit předem.

Snadná odhalení přefakturací

z elektronické evidence faktur bude velmi snadné u konkrétního zaměstnavatele zdravotně postižených zjistit, kolik různých oblastí (různých číselných řad dokladů) bylo přes něj, v rozporu s jeho reálným předmětem podnikání, fakturováno. Rozdíl mezi přijatými a vydanými fakturami bude vždy totožný s provizí za přefakturaci, která se současně také projeví v hospodářském výsledku takového subjektu.

Zpřesnění reálných objemů náhradního plnění

řada firem a úřadů si až dosud uplatňovala náhradní plnění sama, aniž by získala nějaká písemná potvrzení od zaměstnavatelů zdravotně postižených (prakticky většina subjektů elektronických tržišť). I to bude nově minulostí.

Konec překračování zákonných objemů

zaměstnavatelé zdravotně postižených, kteří s ohledem na minimální provize (5-6%), které za přefakturaci získali a jenž jim zpravidla nepokryla ani náklady - často až několikanásobně překračovali své maximální objemy náhradního plnění tím, že své kapacity poskytla více firmám - svým obchodním partnerům - v odlišných oblastech, tak aby se to vzájemně nedozvěděli. Ti někdy ani neměli tušeni, že jsou sami podvedeni a svým odběratelům toto náhradní plnění aktivně s ústní garancí nabízeli. Nyní ale existuje reálné riziko, že taková náhradní plnění budou dodatečně zneplatněna. (Jakou asi reálnou kontrolu má dodavatel kancelářských potřeb nad všemi fakturami bezpečnostní agentury, jejímž jménem svých odběratelům přefakturaci nabízí?)

Neplatná výběrová řízení a smlouvy

v důsledku omezení kapacity náhradního plnění a zásadních legislativních změn zanikne většina dosud sjednaných smluv či uzavřených výběrových řízeních, neboť tyto nové skutečnosti zasáhnou do možností všech zaměstnavatelů více než 50% osob se zdravotním postižením.

Významné omezení kapacity náhradního plnění

v následujícím roce dochází k významnému omezení celkového kapacity náhradního plnění ze 36-ti násobku průměrné mzdy na pouhý 28-ti násobek, což představuje snížení celkové dostupné kapacity až o 22% - téměř o 1/4 - u všech zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením!!!

Dodavatelé však až do poslední chvíle nebudou své odběratele informovat, že jejich náhradní plnění je toxické, nebo že žádné náhradní plnění (i přes uzavřené smlouvy) nezískají, protože by se sami vystavili problémům. Všichni budou vyčkávat jak se situace vyvine a pravdu se tak řada firem dozví až v únoru 2018. Abyste předešli finančním postihům, doporučujeme sjednání dodatečných písemných dodatků se všemi reálnými dodavateli (nikoliv jen se zaměstnavateli postižených, kteří v případě, že se objeví problém snadno zaniknou), aby v případě, že jejich náhradní plnění bude zneplatněno nyní nebo i kdykoliv v budoucnosti, aby jej uhradili za Vás včetně případné finanční sankce. Upozorňujeme, že počet podvedených odběratelů s finančním postihem dramaticky narůstá a lze předpokládat, že nikdo dobrovolně na veřejnosti nevystoupí, že v důsledku obcházení zákona musel do státní poklady zaplatit tučnou pokutu.

Bližší informace budeme průběžně zveřejňovat. Poslední aktualizace proběhla dne 28.11.2017