|  

Co to je náhradní plnění?

Zákaznická linka 841 111 138
Co znamená náhradní plnění?

Co znamená náhradní plnění?

Zákon o zaměstnanosti ukládá všem firmám s více než 25-ti zaměstnanci i povinnost zaměstnávat zdravotně postižené (za každého 26-tého jednoho zaměstnance s postižením). Pokud tento povinný 4% podíl nezaměstnávají (nechtějí nebo nemohou), musí do státního rozpočtu platit tzv. invalidní daň nebo spolupracovat s někým, kdo tyto zaměstnance v podílu větším než 50% zaměstnává (tzv. náhradní plnění). Tato povinnost je definována v §81 zákona č. 435/2004 Sb. (v zákoně O zaměstnanosti), který platí od roku 2004. Poslední změna proběhla v roce 2017, kde ve sbírce zákonů vyšla novela č. 206/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.a to s účinností od 01.10.2017:

§81 ZÁKONA 435/2004:

(1) Zaměstnavatelé s více než 25ti zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Přesné znění naleznete zde.

VÝPOČET UPRAVUJE §18 VYHLÁŠKY 518/2004:

a) zaměstnáváním v pracovním poměru (POZP = PCELKEM / 25)
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům (PdleB = POZP x 7 x PMM)
c) odvodem do státního rozpočtu (PdleC = POZP x 2,5 x PMM)

PCELKEM = celkový počet zaměstnanců zaměstnavatele s více než 25-ti zaměstnanci
POZP = počet zdravotně postižených z celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele
PdleB = výpočet podle bodu B se provádí 7mi násobkem mzdy PMM
PdleC = výpočet podle bodu C se provádí 2,5 násobkem mzdy PMM
PMM = průměrná měsíční mzda za 1 - 3 čtvrtletí roku (zveřejněná ČSÚ ve 4 čtvrtletí každého roku)

Kalkulátor náhradního plnění naleznete zde. Sami si spočítejte vhodné řešení.

PROČ VYUŽÍVAT NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

Jak bylo uvedeno náhradní plnění představuje pouze jednu ze tří možností, kterou lze tuto povinnost splnit - v tomto případě je navíc výsledekem dosažení finanční úspory téměř 35,7% na případném odvodu invalidní daně. Ta se vypočítá jako rozdíl mezi nutným objemem spolupráce a odvodem do státního rozpočtu. PdleC / PdleB * 100 = 2,5/7 * 100 = 35,7 %. Tato úspora měla být jistou kompenzací snížené konkurenceschopnosti skutečných zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

    -  Původní znění zákona č. 435/2004 Sb (v platnosti od 2004 - 2011)
    -  Původní znění zákona č. 435/2004 Sb - EN (v platnosti od 2004 - 2011)
    -  Novelizované znění zákona č. 435/2004 Sb - č.367/2011 (v platnosti od 2012 - 2014)
    -  Novelizované znění zákona č. 435/2004 Sb - zákona o zaměstnanosti - (v platnosti od 2015 - 2017)
    -  Novelizované znění zákona č. 435/2004 Sb - zákona o zaměstnanosti EN - (v platnosti do 2017)
    -  Aktuální znění zákona č. 435/2004 Sb - zákona o zaměstnanosti - (v platnosti od 01.01.2018)
    -  Aktuální znění zákona č. 435/2004 Sb - zákona o zaměstnanosti EN - (v platnosti od 01.01.2018)
    -  Původní znění prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb (v platnosti od 2004 - 2011)
    -  Novelizované znění prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb - č.390/2011 (v platnosti od 2012 - 2014)
    -  Novelizované znění prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb - č.390/2011 (v platnosti od 2015 - 2017)
    -  Aktuální znění prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb - č.327/2017 (v platnosti od 01.01.2018)