Kopírovací papíry, přehled

Kopírovací papír se původně dělil dle způsobu použití na papír vhodný pro oboustranný, vysokorychlostní tisk nebo kopírování – Kategorie A. Na papír pro tisk ve všech ostatních zařízeních - tiskárnách či kopírkách - Kategorie B (zde se fabulovalo, jestli je spíše ten který papír vhodnější pro černobílý nebo spíše barevný tisk, pro laserové nebo inkoustové tiskárny …). Kategorií C se označovaly papíry horší kvality, vhodné spíše pro ruční psaní než k samotnému tisku nebo kopírování.

S přibývajícími lety se zlepšovaly výrobní technologie, došlo k významné redukci nákladů na pořízení nových kopírek i tiskáren a k dramatickému snížení cen tisku či kopírování obecně. Tím se měnila poptávka a důraz jen na nejvyšší kvalitu, postupně nahradil tlak na co nejnižší cenu. Není to tak dávno, kdy se obchodníci snažili odlišit své papíry tím, že k uvedeným kategoriím přidávali jakési plusy či mínusy v domnění, že se jistě bude lépe prodávat za vyšší cenu papír, pokud jej nazvou jako horší áčko (A-) než lepší béčko (B+) a své šance jistě zvýší, pokud v očích odběratelů budou hanět konkurenční papír přidáním mínusů - jejich papír je horší  A-, B- nebo C-.

Na celém světě existuje pouze několik výrobců kopírovacích papírů a přitom neuvěřitelné množství značek, jmen a různých přebalů.

Jak se orientovat v parametrech kopírovacích papírů?
Jak se orientovat v parametrech kopírovacích papírů?

Ty se dále dělí na fabrické (patřící konkrétnímu výrobci) a zákaznické, které si pod privátní značkou nechávají vyrábět konkrétní velkoobchody. Většina výrobců navíc vlastní několik továren, v nichž své papíry vyrábí, přičemž každá z nich umí vyprodukovat jen omezené množství a navíc v určité kvalitě, což je dáno převážně technologicky.  Často se střetneme také s tím, že pokud se uvádí na trh nějaká nová značka, probíhá výroba v nejlepší továrně a s klesající cenou se převede jinam.

Odběratelé se také tu a tam pokouší o přímý kontakt s výrobcem, aby obešli nadnárodní velkoobchody, které je v dané zemi distribuují ve velkém. Vymyslí si své přebaly například Economy, Standard a Exclusive v nichž se bude skrývat identický papír (vyrobený z důvodu nákladů v jediné továrně, která umí vyprodukovat jedinou kvalitu papíru) a zaváží se k jejich pravidelnému odběru. Jenže než úvodní množství prodají za zamýšlenou vyšší cenu (což je důvodem k takovému kroku), musí ceny rychle snížit, protože k nim už míří další kamión s novými paletami, kterými pomalu plní své sklady. Čím rychleji sníží ceny, tím rychleji pozbude smysl mít vlastí privátní značky přebalů a tím rychleji se vrátí zpátky k prodeji papírů ve fabrických přebalech. Takový osud potkal řadu známých značek. V tomto směru mají pak výhodu nadnárodní firmy, které si mohou s ohledem na významný tržní podíl dovolit držet privátní značky, avšak nikdo z jejich odběratelů netuší, jaký papír se v nich ve skutečnosti skrývá.

Faktem proto zůstává, že v kvalitě papíru se dnes stále hůře orientuje většina odběratelů, ale nově i prodejců, protože v jednom přebalu se mohou nacházet různé papíry, jejichž parametry se v čase mění. Jak se v těchto parametrech vyznat a které z nich lze chápat jako skutečně zásadní? Pokusíme se odpovědět.

Z uvedeného plyne, že nezáleží na značce – názvu kopírovacího papíru, protože stejně netušíte, co se v něm skrývá, ani na přežité kategorizaci do tříd A, B nebo C. Podstatné je zamyslet se, k jakému účelu a na jakém stroji budete ten který z kopírovacích papírů používat. Ještě než se společně zamyslíme, jak při výběru postupovat, zmíníme jeden podstatný fakt. Při výrobě každého papíru dochází ve výrobním zařízení k tzv. náběhu, ideálnímu běhu stroje a k jeho doběhu. Řada papírů má tedy odlišnou kvalitu i v závislosti na fázi výrobního procesu, při níž byla vyprodukována. Obvykle se takové papíry balí do speciálních přebalů a dají se pořídit za nižší cenu než papíry, které vznikaly za ideálních výrobních podmínek. Někdy zůstává přebal identický, jen v něm bývá ukrytý papír s horšími, než deklarovanými parametry.

Pokud je důležitá pouze nejlepší cena?

Jestliže primárním kritériem je cena, je logické, že si odběratelé budou vybírat z nejvýhodnějších nabídek, v takovém případě si však musí dát pozor na dva základní ukazatele. Tím prvním je gramáž papíru. Riskují, že nejvýhodnější ceny prodejce dosáhne pouhou fabulací plošné gramáže, kde za papíry 80 gr/m2 se často vydávají i papíry, které mají 75 gr/m2 nebo nižší, například 70 gr/m2. V takovém případě riskují časté zasekávání a prokluz papírů a tím i vyšší časovou náročnost i náklady za následný servis strojů. Pak nemusí být žádané úspory dosaženo. Pokud chtějí jistotu, stačí, když z balíčku odpočítají 16 listů A4 a za pomocí váhy je zváží. Pokud bude výsledné číslo nižší než 80 gr/m2, ještě to ale nemusí nic znamenat. Každý z papírů má jistou toleranci. Pokud bude výsledné číslo podstatně nižší než, které udává tolerance deklarovaná výrobcem na produktovém listu takového papíru, měli by to však řešit. To platí i v případě, kdy již ze samotného produktového listu vyplývá abnormálně velké rozmezí hodnot – tolerance, vyšší než obvyklá +-3 gr/m2.

Druhým ukazatelem je prašnost papíru. Ta se bohužel nikde neuvádí a fakticky ji zjistí teprve v čase, kdy budou tento papír používat. To už bývá zpravidla pozdě. Má přitom fatální vliv na životnost tiskových zařízení. Prašnost vzniká v důsledku mnoha faktorů. Jedním z nich může být tupý nástroj, použitý při formátování. Je to stejné, jako když použijete tupé nůžky a na bocích řezu Vám vzniknout otřepy, které následně ulpí na rukách ve formě drobných částeček prachu. Tento prach při průjezdu strojem postupně obalí gumové či plastové vodící části tiskového zařízení, v důsledku čehož vznikají na těchto částech hladké místa, jenž způsobí, že v nich časem papír bude prokluzovat.

Dalším faktorem pro vznik prašnosti jsou použité suroviny či stáří stroje, na němž byl papír vyráběn. Někdy také chlór, který dokáže negativně ovlivnit vlastnosti vlákna dřevité buničiny, tím, že je příliš naruší.

Pokud je důležitá kvalita a rychlost tisku?

V takovém případě by při výběru vhodného papíru neměla být pouze nejnižší cena, ale především kvalita tiskových zařízení (vysokorychlostní kopírky), jejich plánované měsíční zatížení a nejčastější typ pořizovaných reprodukcí (oboustranné kopie) apod. V takovém případě se doporučujeme řídit parametrem opacita, česky průsvitnost / neprůsvitnost. Toto číslo udávané v % lze pro jednoduchost chápat jako nejdůležitější parametr, kterým lze kvalitu papírů od sebe odlišit. Čím je vyšší toto číslo, tím vyšší je i kvalita papírů. Obecně můžeme říci, že opacita 89-90% představuje papíry kvality C, 91 – 92% kvalita papírů B a nad 93%, můžeme hovořit o prémiové kvalitě papírů A. Mezi nejkvalitnější papíry současnosti patří celosvětově bezpochyby papíry, které jsou vyráběny z eukalyptů a mají opacitu 95% a vyšší. Bělost papírů nebo jas mají pouze estetickou hodnotu a neměly by být primárním kritériem hodnocení. Vyšší bělosti bývá často dosaženo množstvím použitého chlóru, ten ale může negativně ovlivnit strukturu papíru a tedy i zvýšit jeho prašnost. Pokud se tímto parametrem budete řídit, měli byste dbát na to, aby byl papír certifikován jako ECF nebo v ideálním případě TCF. Význam těchto zkratek naleznete níže.

Pokud je důležitá ekologie?

Není to tak dlouho, co se státní správa zabývala možností používání recyklovaných papírů do svých tiskových zařízení. A rychle tuto možnost zase opustila. Recyklované papíry jsou zpravidla nevhodné pro jakékoliv tiskové zařízení, které se běžně používají v kancelářích. Současně ani jejich prodejnost není tak vysoká a proto ani cena neodpovídá představám jejich spotřebitelů. Pokud máte zájem o šetření životního prostředí, měli byste vyhledávat papíry, které splňují FSC, jsou ECF nebo TCF a jsou vyráběny z ekologických materiálů – například eukalyptu. Minimálně by měly vyhovovat nějaké ekologické normě. Rozhodně ale v případě kopírovacích papírů neplatí, že byste měli upřednostňovat recyklované papíry.

Slovníček pojmů a zkratek používaných při značení kopírovacích papírů:

EcoLabel: touto grafickou značkou – logem, je označován výrobek, u kterého bylo prokázáno, že plní předem stanované požadavky týkající se jeho vlivu na životní prostředí, přesněji, označuje výrobky, které jsou ve své kategorii méně škodlivé pro životní prostředí než ostatní. Tato ekologická značka je již od roku 1992 spravovaná Evropskou unií a uznávají ji všichni členové EU.

FSC: (zkratka Forest Stewardship Council) – Lesním certifikačním systémem FSC se rozumí proces kontroly konkrétního lesa, zda je obhospodařován v souladu s přesně definovanými standardy. Logem FSC se odlišuje dřevo nejasného původu, od toho, které splňuje přísné standardy pro udržitelný způsob hospodaření. To platí i pro výrobky, které byly z této suroviny dle předem definovaných pravidel následně vyrobeny. Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat ekologicky odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky udržitelné obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy.

PEFC: je certifikát, který dokládá, že výrobek pochází z lesů, které byly certifikovány v souladu s certifikačními podmínkami požadovanými dle PEFC nebo která splňují kritéria obnovitelného řetězce.

ECF: (zkratka Elemental chlorine free) – touto zkratkou se označuje technika, která používá Oxid Chloričitý pro bělení dřevní buničiny, během kterého se tak nepoužívá elementární plynný chlór, čímž se zabraňuje tvorbě dioxinů a sloučenin podobným dioxinům – karcinogenům. Papír lze bělit i jinými způsoby, např. za použití netoxického peroxidu vodíku.

TCF: (zkratka Totally chlorine free) – tak se označuje papír, který nepoužívá pro bělení dřevní buničiny žádné sloučeniny chlóru.

ISO 9706: Tuto normu splňuje tzv. trvanlivý papír, který má životnost až 200 let. Označuje se tak jeho odolnost vůči stárnutí. Tato norma přesně definuje vlastnosti (kyselost, PH), stálost a dobu životnosti, které musí papír určený pro dlouhodobé uložení v archivech splňovat. Logo se symbolem nekonečna (ležatá osmička v kroužku).

ISO 9001: Standard ISO 9001 je norma, která slouží pro nastavení základních řídicích procesů v organizaci, které pomáhají neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků či služeb a spokojenost zákazníka (proto systém řízení kvality), strategické řízení a řízení a práci s riziky. Výsledkem je certifikát, který je mezinárodně uznávaný a je předpokladem určité zralosti a vyspělosti organizace, v našem případě výrobce daného kopírovacího papíru.

ISO 14001: se týkají environmentálního managementu, tedy managementu životního prostředí a je určena výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání. Environmentální management snižuje dopady činností organizace na životní prostředí, což má za následek zlepšení životního prostředí a zlepšení profilu společnosti v našem případě výrobce daného kopírovacího papíru.

OHSAS 18001: je certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v našem případě výrobce daného kopírovacího papíru.

ColorLok: papíry s touto technologií nabízejí vyšší kvalitu inkoustového tisku s živými barvami a sytejší černou. Největší výhodou je pak rychlé schnutí, které pomáhá předcházet rozmazání tisku. Ve firemním prostředí, kde se používá tisk laserových nebo LED tiskáren či kopírek nemá příliš opodstatnění.

Triotec: Technologie Triotec spočívá ve výrobě papíru ve třech vrstvách v sendvičové konstrukci. Spíše se jedná o marketingový trik, který by měl zaručovat vysokou tuhost a tloušťku kopírovacího papíru a tím i vysokou stabilitu archů při tisku a kopírování.

TearStrip: Odtrhávací pásky pro snadné vyjmutí kopírovacího papíru z jejich obalu. Dnes zpravidla u celé řady kopírovacích papírů značky HP.

QuickBox: Krabice papíru v níž jsou volně uložené archy kopírovacího papíru, aniž by byly zabalené do jednotlivých balíčků. Obsahuje 2.500 archů.

Různé značky a certifikáty kopírovacích papírů.

 

Soubory ke stažení

Galerie

Parametry kopírovacího papíru ArtCopy. Různé začky a certifikáty kopírovacích papírů.