Evidence MPSV - nová verze

Před několika dny došlo na stránkách MPSV ke spuštění nové verze elektronického registru náhradního plnění, v níž došlo mimo jiné k zásadní změně autorizace, která přenáší právní odpovědnost za náhradní plnění na statutární zástupce, resp. jimi pověřené osoby, které s jejich vědomím byli pověřeni za doklady přihlášené do této evidence ze strany dodavatelů. Zákonem předepsaná povinnost zaměstnávat OZP je a vždy byla pouze na straně odběratele, a proto jen on, resp. statutárním zástupcem pověřený zástupce,  zodpovídá za to, které z dokladů vložených do této evidence budou skutečně započítány do celkového objemu náhradního plnění takového odběratele.

Nově je tak možná pouze autorizace prostřednictvím datové schránky nebo systémem e-identita a to jak na straně dodavatele, tak i odběratele. Zavedením tohoto systému také dochází k propojení evidencí náhradního plnění se systémy ÚP, SÚIP a FÚ. Tyto, ale i další změny, mění dosavadní zaběhlý systém a zásadním způsobem ulehčují kontrolu nad celou oblastí poskytování náhradního plnění.

Nová verze elektronické evidence MPSV
Nová verze elektronické evidence MPSV

Nová verze povinné elektronické evidence náhradního plnění je však prozatím plná chyb a současná verze ani neumožňuje hromadný import dokladů. Tato situace, která nám v současnosti brání v jejich vkládání v zákonem předepsané lhůtě (tedy nejpozději do 30 dní od jejich zaplacení) každodenně monitorujeme. Dle vyjádření pověřeného zástupce MPSV, bude po dosažení plné funkcionality www stránek MPSV, tato 30denní – zákonem stanovená lhůta dočasně prodloužena o přiměřeně dlouhou dobu, po kterou bude odstraňování této závady trvat.

  • Nová verze registru je dostupná zde.
  • Manuál nové verze elektronické evidence MSPV zde.

Došlo navíc k celé řadě dalších změn (například ke změně struktury vkládaných dat, stavů jednotlivých dokladů apod.), které neustále analyzujeme. Definitivní stanovisko budeme schopni zaujmout až ve chvíli, kdy budou odstraněny momentální závady. Pokud potřebujete poradit, kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na naše obchodní oddělení - telefonní číslo: +420 841 111 138