Z KRIZE DO KRIZE

V posledních dnech jsme zaznamenali zcela bezprecedentní růst cen napříč všemi komoditami, a co hůře, i nedostupnost celé řady materiálů a produktů. Téměř každý týden, jak nám dodavatelé postupně ohlašují další navýšení cen u svých produktů, jsme nuceni měnit desítky cen výrobků, u nichž již nejsme schopni dotovat nižší cenu na úkor vlastní marže. Do toho se dozvídáme o skokovém navýšení ceny energií dokonce v řádech až stovek procent a bezúspěšně urgujeme nepotvrzené termíny dodávek, které jsme s předstihem dodavatelům zasílali. Objednávky řešíme již na druhou polovinu příštího roku, aniž bychom přitom věděli, kolik a čeho budeme reálně v té chvíli potřebovat.

Vyhraje ten, kdo bude mít z čeho vyrábět a co prodávat. Sledujeme s okousanými nehty vývoj cen u pohonných hmot. Po době kovidové další významný stres, který prověří sílu každého z podnikatelů. Co se to ale vlastně nyní děje?

Z krize do krize

Přestože měla Čína, světová dvojka v ekonomice, v době předkovidové dobře našlápnuto, aby v nejbližších letech předstihla globálního lídra – USA, 

Celosvětová krize - rok 2021?
Celosvětová krize - rok 2021?

v důsledku souhry několika faktorů a událostí došlo ke značným komplikacím a zbrzdění všeobecně očekávaného trendu.

Neexistuje oddělená ekonomika. Zatímco se v minulosti díky levné pracovní síle a nízkým vstupům přesunula do Číny výroba takřka čehokoli a odkudkoli a její hospodářský růst dosahoval pro jiné ohrožujících výšin, nyní čelí země, a spolu s ní celý svět, obrovským problémům. Dodávky objednaného zboží jsou v nedohlednu – čeká se v tom lepším případě na přepravu, v tom druhém na samotnou výrobu.

Abychom tomu porozuměli: Čína téměř výhradně exportuje a k přepravě hojně využívá námořní nákladní dopravu, jež zabírá asi 90 % světového obchodu. A země nebeského draka se na něm podílí nezanedbatelnou jednou čtvrtinou.

Spouštěč krize – Covid-19. Především to byla právě Čína, kde byl na počátku prosince 2019 potvrzen případ nové nemoci. Díky včasným a účinným protiepidemickým opatřením se situace v zemi dostala pod kontrolu, nicméně ostatní státy před ní uzavřely své hranice, což zásadně narušilo veškeré obchodní styky.

Nedostatek kontejnerů. Došlo ke zrušení stovek spojů kontejnerových lodních linek a globální obchod se zpomalil. Kontrolní opatření, jako např. karantény lodí a jejich posádek v přístavech, posunovaly celní odbavení, a tím i obrátkovost kontejnerů. Ty se v přeplněných vnitrozemských přístavech hromadily a kvůli nabranému zpoždění byly po vykládce posílány nazpět do Číny prázdné. Poptávka po zboží a nových kontejnerech sílila a Čína jejich výrobu přestala stíhat.

Prudké zdražení námořní dopravy. Ve 2. polovině minulého roku došlo ke skokovému nárůstu cen námořní dopravy, která je nyní neuvěřitelně 5-7násobná oproti stavu před pandemií. Letecká doprava ji přesto nahradit nemůže, ať už z důvodu ceny či kvůli objemovému limitu svých prostor.

Zásek v Suezu. Letošní březnové týdenní uvíznutí nákladní lodi Ever Given v Suezském průplavu, kudy denně musí proplout zboží v hodnotě 10 miliard dolarů, situaci v námořní přepravě zdramatizovalo, a navíc odstartovalo růst cen ropy.

Přírodní katastrofy v Německu a Číně. Záplavy v červenci na území Beneluxu napáchaly rozsáhlé škody a spláchly množství kontejnerů. Voda se vylila i v čínských přístavech, a situace dále gradovala.

Ceny energií globálně stoupají. Čína jakožto největší světový spotřebitel energie se v letošním roce zavázala snížit energetickou náročnost a začala postupně ve městech regulovat dodávky elektřiny, což způsobilo výpadky výrobcům, kteří byli nuceni zastavit své provozy.

Chybí suroviny, materiály i obaly. Vše zdražuje. Veškerá výroba související se dřevem, ocelí, plechy, izolačními materiály, mědí, zinkem, hliníkem a křemíkem (čipy), je zabrzděna. Je nouze o obalové materiály, kartony, lepenku a další. Obrovský nedostatek a poptávka se promítají do cen. Papír zdražil o polovinu a aby byla poptávka do budoucna uspokojena, musí se nyní v kamionovém množství objednávat na měsíce dopředu. Za stavební materiál se platí o 20 % více. Realizace mnohých projektů se odkládají, dodavatelé čelí problémům, firmám hrozí krachy.

Poptávka jakéhokoli druhu zboží převyšuje kapacitní možnosti výrobců i dodavatelů. Některé zásilky, zvláště ty maloobjemové, zůstávají v Číně, neboť se jejich doprava už nevyplatí. Čína ale již zahájila zřizování vlastních skladů po Evropě, aby tak zboží bylo spotřebitelům blíže a dodávky se mohly uskutečnit v kratších termínech. Stačily tedy necelé 2 roky a světový trh zcela změnil svůj kurz.

Na tomto příkladu vidíme, jak dokonale jsou svět a dění v něm provázané – nikoho a nic nelze izolovat. Co se projeví na začátku či v průběhu řetězce, projde všemi následujícími články až do konečného. Kdyby člověk pustil mysl na špacír, musel by uznat, že líp by celosvětovou ekonomickou krizi snad ani nevymyslel…

Nehovoříme o dalších problémech, které sužují naši ekonomiku, a které jsou spíše lokálního charakteru: nedostatek pracovní síly, generační obměna českých majitelů firem, prudce se zvyšující míra inflace, divoké tempo zadlužování, nárůst byrokracie, nižší vymahatelnost práva, vyšší míra korupce. ...

Přesto anebo spíše snad právě proto si stále více uvědomujeme, a i rostoucí zájem o tuzemské zboží to potvrzuje, že pokud má něco skutečně smysl, je to vlastní produkce. Je zde nevídaný prostor pro dialog se zákazníkem, sortiment lze přizpůsobit Vašim požadavkům a rovněž ceny i kvalita se dají podstatně lépe uhlídat. Jsme rádi, že Vám tento stále žádanější servis můžeme poskytnout.