Náhradní plnění bez navýšení cen

Náhradní plnění: Jak ho efektivně využít?

Ve světě kancelářských potřeb je společnost Kampi známá nejen pro svůj široký sortiment a kvalitu služeb, ale také pro svůj pozitivní přístup k zaměstnávání zdravotně postižených. Více než 50 % našich zaměstnanců je OZP, což nám umožňuje poskytovat naším zákazníkům náhradní plnění.

Co je náhradní plnění?

Když mluvíme o náhradním plnění, dotýkáme se § 81 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (v platném znění), který ukládá všem společnostem, firmám či organizacím, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením (OZP). Jedním ze způsobů, jak může zaměstnavatel tuto povinnost splnit, je právě náhradní plnění.

 

 

Náhradní plnění napřímo
Náhradní plnění

Náhradní plnění probíhá ve formě spolupráce s někým, kdo tyto osoby přímo zaměstnává v podílu větším než 50 %. V praxi se jedná o odebírání výrobků nebo služeb, případně plnění zakázek, od takového zaměstnavatele. Pro nahrazení jednoho pracovníka OZP je nutné odebrat takové množství, aby cena za odebrané výrobky, služby nebo uzavřené zakázky bez DPH odpovídala 7násobku průměrné mzdy v národním hospodářství, a to za 1. - 3. čtvrtletí daného kalendářního roku.

Poskytujeme náhradní plnění ZDARMA – co to znamená?

U nás v Kampi poskytujeme službu náhradního plnění pro naše zákazníky zcela zdarma.

Proč o tom ale mluvíme? Náhradní plnění je často zneužíváno formou tzv. přefakturace. Daná firma nabídne obchodní spolupráci v rámci náhradního plnění, přestože nesplňuje podmínky pro jeho poskytnutí. Vypomůže si tedy tak, že objednávku „přefakturuje“ přes jinou firmu, která podmínky splňuje. Tato přefakturace však nikdy není zadarmo a zákazník službu pocítí na výsledné ceně objednávky.

My, jako zaměstnavatelé více než 50 % OZP, poskytujeme náhradní plnění napřímo, bez využití jiného subjektu nebo třetí osoby. Tedy bez navýšení cen a plně v souladu se zákonem.

Děláme to s radostí

Zaměstnávat osoby se zdravotním postižením pro nás není jen způsob, jak splnit zákonnou povinnost. V první řadě je to radost a dobrý pocit z toho, že můžeme pomoci. Těmto zaměstnancům pomáháme využít svůj čas smysluplně, začlenit se do společnosti a cítit se užiteční.

Kromě výroby se zdravotně postižení zaměstnanci podílí na plnění zakázek ve skladu a expedici. Svou práci odvádí svědomitě, precizně a s chutí. A my jsme jim za to náležitě vděční.